Lato w pełni!

A u nas rabat 20% na zakupy za minimum 100 zł!

 Nie zwlekaj, łap okazję!

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania

danych osobowych w BiGplast

1.    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BiGplast Bartosz Gawerek z siedzibą w Zielonce, ul. Wyszyńskiego 7/21/46, NIP:113-241-57-21, biuro@bigplast.pl.
 

2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres.
Dane osobowe będą przetwarzana przez Administratora w celu:
zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa w związku z zawarciem umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, oraz w celach marketingowych dotyczących produktów.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) w celu zawarcia i wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) w celu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

 

3.    Odbiorcy danych osobowych
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, księgowość, firmy kurierskie.
Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 

4.    Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 

5.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo do:

o   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

o   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

o   wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

o   przenoszenia danych,

o   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem
(dane kontaktowe podane w pkt. 1).

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.