Lato w pełni!

A u nas rabat 20% na zakupy za minimum 100 zł!

 Nie zwlekaj, łap okazję!

Regulamin promocji „Lato w pełni!” – w sklepie internetowym https://drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Lato w pełni” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 19.07.2024 godz. 13:00 do 31.07.2024 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
  Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

  3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „ZakończenieRoku!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ZakończenieRoku” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 2. Zasady promocji
 1. Czas trwania Promocji: od 13.06.2024 godz. 12:00 do 21.06.2024 godz. 12:00.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu produktów na łączną kwotę 50 zł lub wyższą, w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 10% na całe zamówienie, jeżeli dokona zakupu na łączną kwotę 100 zł lub więcej otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Rabaty nie łączą się.
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie drukasy.pl w dniach obowiązywania promocji.
 5. Każdy klient może przystąpić do promocji tyle razy ile chce, pod warunkiem spełnienia warunków promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
3. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Regulamin promocji „STACJE ZADANIOWE 5 za 4” – w sklepie internetowym

https://drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „STACJE ZADANIOWE 5 za 4” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220
  ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres
  email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez
  co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora

  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 01.05.2024 godz. 14:00 do 12.05.2024 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu 5 dowolnych (nie dotyczy pakietów) stacji zadaniowych z oferty sklepu internetowego drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 25zł, który stanowi równowartość jednego produktu.
 3. Promocją objęte są wszystkie (oprócz pakietów) produkty dostępne w sklepie, w zakładce STACJE ZADANIOWE, w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „WIOSENNY RABAT” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „WIOSENNY RABAT” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 16.03.2024 godz. 13:00 do 30.04.2024 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł
  w sklepie internetowym
  drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „-20%” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-20%” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 25.01.2024 godz. 10:00 do 21.02.2024 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł
  w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Regulamin promocji „Mikołajki!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Mikołajki” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 6.12.2023 godz. 18:00 do 7.12.2023 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł oraz wpisze kod „Mikołajek” w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 25% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „BLACK WEEK!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK WEEK” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 18.11.2023 godz. 15:00 do 26.11.2023 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Regulamin promocji „Drama30!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 Organizatorem promocji pod nazwą „Drama30” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.

 1. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 2. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 Czas trwania Promocji: od 07.10.2023 godz. 11:00 do 31.10.2023 godz. 23:59.

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu 6 produktów, w tym Balladyna lekturownik, Zemsta lekturownik, Dziady cz. II lekturownik oraz stacji zadaniowych Balladyna, Zemsta oraz Dziady cz. II w sklepie internetowym drukasy.pl,  oraz wpisze w koszyku kod promocyjny „Drama30”, otrzyma rabat w wysokości 30% na pakiet 6 ww. produktów.
 2. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „Rabat na start!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat na start!” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 22.08.2023 godz. 15:00 do 10.09.2023 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
  Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

  3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „ZakończenieRoku!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „ZakończenieRoku” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 2. Zasady promocji
 1. Czas trwania Promocji: od 15.06.2023 godz. 16:00 do 23.06.2023 godz. 12:00.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu produktów na łączną kwotę 50 zł lub wyższą, w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 10% na całe zamówienie, jeżeli dokona zakupu na łączną kwotę 100 zł lub więcej otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Rabaty nie łączą się.
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie drukasy.pl w dniach obowiązywania promocji.
 5. Każdy klient może przystąpić do promocji tyle razy ile chce, pod warunkiem spełnienia warunków promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
3. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „Maj, piękny maj!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Maj, piękny maj” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 22.04.2023 godz. 15:00 do 6.05.2023 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu produktów na łączną kwotę 50 zł lub wyższą, w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 10% na całe zamówienie, jeżeli dokona zakupu na łączną kwotę 100 zł lub więcej otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Rabaty nie łączą się.
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie drukasy.pl w dniach obowiązywania promocji.
 5. Każdy klient może przystąpić do promocji tylko raz spełniając warunki promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Regulamin promocji „Święta, święta!” – w sklepie internetowym https://
drukasy.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Święta, święta!” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 11.12.2022 godz. 20:30 do 21.12.2022 godz. 00:00.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu produktów na łączną kwotę 50 zł lub wyższą w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 10% na całe zamówienie, jeżeli dokona zakupu na łączną kwotę 100 zł lub więcej otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie drukasy.pl w dniach obowiązywania promocji.
 4. Każdy klient może przystąpić do promocji tylko raz spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Rabat na dramat!” – w sklepie internetowym https://drukasy.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat na dramat!” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 27.10.2022 godz. 20:30 do 30.11.2022 godz. 23:59.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu wszystkich produktów (w jednym zamówieniu) tj. Ebook „Sposób na lekturę - Zemsta”, Ebook „Sposób na lekturę - Balaldyna”, Ebook „Sposób na lekturę – Dziady cz. II”, Stacje zadaniowe – Balladyna, Stacje zadaniowe- Zemsta, stacje zadaniowe -dziady cz. II w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 15% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są produkty wymienione w § 2 ust. 2.
 4. Każdy klient może przystąpić do promocji tylko raz spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin promocji „Na start!” – w sklepie internetowym https://drukasy.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Na start!” jest BiGplast Bartosz Gawerek, właściciel sklepu internetowego drukasy.pl. Adres: Zielonka 05-220 ul. Wyszyńskiego 7 blok 21 lokal 46, NIP 1132415721 , REGON: 369725496, adres email: sklep@drukasy.pl, tel: 692417086.
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora
  z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 01.09.2022 godz. 17:55 do 08.09.2022 godz. 00:00.
 2. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę minimum 100zł w sklepie internetowym drukasy.pl otrzyma rabat w wysokości 20% na całe zamówienie.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie w czasie trwania promocji.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie drukasy.pl w zakładce Regulaminy promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego drukasy.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.